untuk anak cucu

Nak,tak lelah kukatakan kepadamubanyak berjalanaku tidak akan melarangmu berkelanatidak seperti ompungmu yang hanya boleh jika bersekolah.-padahal ia sendiri tukang jalan-satu hal lagididiklah dirimu sendiriakrablah dengan kehabisan uangagar kau menghargai pekerjaanjangan harap dunia ini berbaik hati padamuseperti serigala yang kelaparan,dunia ini akan memangsa orang-orangyang malas berpikir dan bekerjaditindas dalam kebodohan dan pikir yang sempit.Sukageuri, 18012020