untuk anak cucu

Nak,tak lelah kukatakan kepadamubanyak berjalanaku tidak akan melarangmu berkelanatidak seperti ompungmu yang hanya boleh jika bersekolah.-padahal ia sendiri tukang jalan-satu hal lagididiklah dirimu sendiriakrablah dengan kehabisan uangagar kau menghargai pekerjaanjangan harap dunia ini berbaik hati padamuseperti serigala yang kelaparan,dunia ini akan memangsa orang-orangyang malas berpikir dan bekerjaditindas dalam kebodohan dan pikir yang sempit.Sukageuri, 18012020

Admirabile Signum

Nak, ingatlah iniwaktu berlalu tahun bergantinamun tiap senja tidak pernah sama:Admirabile Signumia hanya berpesan bahwa sesulit apapun kehidupanakan ada akhirnyaberanilah engkau bercahayarasanyanya kau tak perlu melawan kegelapantetapi jangan sampai apimu padammenyala-lah sampai habis waktunyanak, sadarilahbahwa kesulitan dan keluh adalah keniscayaankuatkan hatimu lewat setiap persoalanpada dunia fana inihidupmu tak mudahnamunberilah maknaagar jiwamu abadi.tapos.291219