Baru

Nak, kadang-kadang orang mengatakan kepadamu: Semoga mendapat apa yang kau cita-citakan. Kenyataannya, cita-cita adalah mencari jalan baru. Orang lupa mengatakan supaya engkau tetap tabah menyusuri jalan-jalan asing. Sambutlah hidup barumu, setiap pagi.

Simanindo