pagi selamat


pagi yang bening
sebetulnya apa yang diharap pada kami
menunggu binasa badan
atau sirna harapan?

pohon dan daun yang baik
terima kasih
tak perlu kau jawab
maklumi saja

kau tanya lagi,
apakah waktu dapat dihentikan?

buat apa?


supaya pagi sedikit lebih lama.